Komiteto nariai

JŪRATĖ MATULIONIENĖ

Bostono lietuvių bendruomenės (BLC) pirmininkė, Bostono lituanistinės mokyklos Rūta vadovė, Bostono English Academy direktorė

Jūratė yra Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė, kuri įkūrė Bostono lituanistinę mokyklą 2011 metais. Jūrate taip pat yra Bostono English Academy įsteigėja ir direktorė. Ji yra atsakinga už bendruomenės grupės valdymą, projektų ir renginių koordinavimą, bendradarbiavimą su vietinėmis bendruomenėmis ir Lietuvos ambasada, Bostono rajono savivaldybe bei privačiais ir viešaisiais sektoriais. Jūratės lyderystė grįsta entuziasmu, asmeniniu pavyzdžiu, nenuilstančiu noru padėti žmonėms bei gebėjimu įkvėpti bendruomenės narius kilniems darbams ir iššūkiams.

Ji subūrė puikią savanorių komandą, skatindama jų kūrybiškumą, įtraukdama į sociokultūrines ir edukacines veiklas.

Kartu su aktyviais bendruomenės nariais ir grupių lyderiais ji suorganizavo virš 100 renginių, įvairių pagalbos akcijų ir įgyvendino daugybę sėkmingų projektų, kurie užtikrino bendruomenės plėtrą, švietėjišką veiklą ir glaudų ryšį su kitomis grupėmis bei vietinėmis institucijomis. Puikios komandos dėka šioje bendruomenėje vyrauja jauki bendruomeniškumo atmosfera, malonus bendravimas ir pagarba vienas kitam.

Jūratė veda anglų kalbos kursus Bostone ir organizuoja lituanistinės mokyklos veiklą, seminarus ir mokymus, vykdo daugybę sociokultūrinių renginių, puoselėdama lietuvių kultūrą bei saugodama etninės kultūros paveldą. Jūratė glaudžiai bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu, kuriame dirba virš 20 metų ir šiuo metu moko anglų kalbą nuotoliniu būdu bei atlieka įvairius mokslinius tyrimus, dalyvaudama tarptautinio lygio konferencijose.

Pasiekimai:

Anglų kalbos ir filologijos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas; Kvalifikuoto mokytojo statusas (angl. Qualified Teacher Status awarded by General Teaching Council in England); Anglų kalbos užsieniečiams mokymo sertifikatas (angl. TEFL Cambridge); Suaugusiųjų mokymo kurso diplomas (angl. PTTLS L4 Boston College), Lyderystės diplomas (angl. Leadership L2 Boston College)
Sertifikuota Vertėja (angl. CIOL Certified Translator)
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training), Apsaugos užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 20 metų pedagogikos ir virš 10 metų lyderystės ir administravimo patirtis
Daugiau nei 9 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

VILMA ROPEIKIENĖ

Bostono lietuvių bendruomenės (BLC) pirmininkės pavaduotoja, Bostono lituanistinės mokyklos koordinatorė, pradinių klasių mokytoja

Vilma yra aktyvi bendruomenės narė nuo 2011 metų. Šiuo metu atsakinga už Bostono lituanistinės mokyklos pradinio mokslo koordinavimą ir kokybišką pamokų vedimą. Per 10 pastarųjų metų ji pagerino lietuvių kalbos įgūdžius daugiau nei 400 vaikų ir ženkliai prisidėjo prie jų kalbinio ir kultūrinio tobulinimo, bei mokymo programų kūrimo. Vilma nuolat padeda suburti vaikus ir jų tėvus dalyvauti įvairiuose kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose.

Pasiekimai:

Pradinių mokyklų edukacijos ir etikos magistro diplomas, Šiaulių universitetas
Vaikų ir jaunimo mokymo asistentė, 2 lygis, Bostono kolegija
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training),Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 15 metų pedagogikos ir 10 metų pradinių klasių lituanistinės mokyklos programos koordinavimo patirtis
Daugiau nei 9 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

LAIMA URBONAVIČIENĖ

Bostono lietuvių bendruomenės (BLC) komiteto narė

Laima yra entuziastinga ir kompetetinga komiteto narė, kuri padėjo suorganizuoti daugumą Kalėdų ir Velykų bendruomenės renginių bei vaikų piešinių konkursų ir sporto renginių. Ji yra Bostono lietuvių bendruomenės pagrindinė rėmėja ir garbinga bendruomenės narė.

Pasiekimai:

Dizaino ir modeliavimo bakalauras, Vilniaus universitetas
Kūrybinis anglų kalbos kursas (angl. Creative English Course, Faith Action)
Savanorystės kursas (LCVS Volunteer Card Training), Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
„Baltic Food Park“ maisto prekių parduotuvės bendrasavininkė
,,Touch of Luxury‘‘ verslo ( rankų darbo juvelyrinių dirbinių parduotuvės) savininkė ir dizainerė
Daugiau nei 9 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

JURGITA ŽIAUNYTĖ

Bostono lietuvių bendruomenės (BLC) komiteto narė

Jurgita yra Bostono lietuvių bendruomenės sekretorė, aktyviai dalyvaujanti bendruomenės renginiuose, projektuose ir metiniuose visuotiniuose susirinkimuose. Anksčiau ji buvo YouDance grupės lyderė ir prisidėjo prie daugybės vaikų pasirodymų ir renginių.

Pasiekimai:

Fizikos ir gamtos mokslų magistras, Vilniaus universitetas
Taikomosios fizikos bakalauras, Vilniaus universitetas
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training), Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Mercury Personnel Solutions Ltd veiklos vadovė (angl. operations manager)
Daugiau nei 9 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

DALĖ KILKUTĖ

Bostono lietuvių bendruomenės (BLC) komiteto narė

Dalė yra bendruomenės iždininkė. Ji dalyvauja metiniuose visuotiniuose susirinkimuose ir remia bendruomenę prisidėdama prie renginių ir projektų organizavimo. Dalė taip pat padeda mūsų bendruomenės senyvo amžiaus ir vienišiems žmonėms aplankydama juos, pristatydama maistą į namus ir organizuodama konsultacijų sesijas.

Pasiekimai:

Vilniaus turizmo ir verslo mokykla, Lietuva
Vaikų priežiūros kursas (angl. CYOP5 awarded by CACHE Lincoln)
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training), Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 9 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

Savanoriai

DANGUOLĖ BUGVILIENĖ

Danguolė yra DO RE MI studijos vadovė, dainavimo, pianino ir kanklių muzikos mokytoja. Ji yra labai aktyvi bendruomenės narė, prisidedanti prie įvairių koncertų ir renginių organizavimo. Danguolės profesionalumo ir pastangų dėka mokiniai sėkmingai pasiekia puikius rezultatus, lavindami savo muzikinius ir artistinius gebėjimus. Ji yra paskatinusi daugybę įvairaus amžiaus vaikų atsiskleisti jų talentams, įkvėpdama juos dalyvauti įvairuose pasirodymuose.

Pasiekimai:

Muzikos pedagogikos bakalauras, Šiaulių universitetas.
Chorinio dirigavimo bakalauras, Panevėžio akademija
Saugumo užtikrinimo kursai (Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 20 metų muzikos pedagogikos ir 5 metai vadovavimo muzikos studijai DO RE MI patirtis.
Daugiau nei 5 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis.

MANTAS GRAUŽINIS

Mantas yra apdovanojimus pelniusios šokių studijos „KAST“ Bostone vadovas. Jis atsakingas už gatvės šokių varžybų ir renginių organizavimą. Yra labai aktyvus bendruomenės narys, prisidėjęs prie daugybės šokių projektų ir bendruomenės renginių įgyvendinimo.

Pasiekimai:

Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 15 metų šokių mokytojo patirtis ir virš 4 metų vadovavimo gatvės šokių studijai KAST patirtis
Daugiau nei 4 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis.

RENATA VAŠKIENĖ

Renata prisijungė prie Bostono lituanistinės mokyklos 2016 metais. Ji yra atsakinga už pagrindinio ugdymo programos koordinavimą ir meno, rankdarbių klubo veiklą. Renata taip pat prisideda prie mokyklos renginių organizavimo ir šventinių dekoracijų ruošimo. Renata moko lietuvių kalbos vidurinių klasių mokinius, taip pat vaikus, kurie nedaug šneka lietuviškai. Ji yra viena kūrybingiausių mūsų bendruomenės narių.

Pasiekimai

Pedagogikos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas
Pedagogikos bakalauras, Šiaulių universitetas
Skegness College of Vocational Training
Mokymo asistentė (Teaching Assistant NVQ L2, Skegness College of Vocational Training)
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training), Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 20 metų pedagogikos ir 3 metai vidurinių klasių lituanistinės mokyklos programos koordinavimo patirtis
Daugiau nei 3 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

EGLĖ SAROCINAITĖ

Eglė yra mūsų grupės matematikos korepetitorė, organizuojanti matematikos užsiėmimus-Eglė Maths. Ji teikia profesionalias matematikos pamokas vaikams ir padeda jiems lavinti jų matematinius gebėjimus. Eglė taip pat remia senyvo amžiaus žmones, teikdama konsultacijas ir suburdama juos kartu organizuojamuose bendruomenės renginiuose.

Pasiekimai:

Finansų ir matematikos magistras, Vilniaus universitetas.
Matematikos bakalauro programa, Open University
Saugumo užtikrinimo kursai (Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai, DBS
Daugiau nei 10 metų pedagogikos ir 3 metai matematikos būrelio koordinavimo patirtis
Daugiau nei 3 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

EGLĖ MATULIONYTĖ

Eglė yra aktyvi savanorė nuo 2011 m., prisidėjusi prie bendruomenės plėtros ir daugybės renginių įgyvendinimo. Šiuo metu atsakinga už Bostono lietuvių bendruomenės rinkodaros strategijas ir bendruomenės interneto svetainės sukūrimą. Eglė yra entuziastinga ir kompetentinga bendruomenės narė, teikianti teisines konsultacijas ir tvarkanti dokumentus suinteresuotiems bendruomenės nariams.

Pasiekimai:

Teisės bakalauras, aukščiausio laipsnio diplomas su pagyrimu, Vestminsterio universitetas
Europos ir tarptautinės teisės magistras, Mastrichto universitetas
Savanorystės kursas ( angl. LCVS Volunteer Card Training), Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 7 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

DAIVA RAZGUNIENĖ

Daiva yra viena iš pagrindinių bendruomenės Kalėdų ir Velykų renginių rėmėjų bei garbinga mūsų bendruomenės savanorė. Ji prisideda tiek prie bendruomenės veiklos ir vietinės reikšmės projektų. Daiva mūsų bendruomenę nuolat stebina savo kepiniais, nuostabiai papuoštais tortais ir aukštos kokybės maisto gaminiais mūsų renginiuose.

Pasiekimai:

Reklamos vadyba, Kauno Kolegija
Vadyba, NVQ/SVQ 3 lygis, Grantamo kolegija
„Meškutės skanėstai“ (Diva‘s Cakes) savininkė ir vadovė
Daugiau nei 6 metai vadovavimo Diva‘s Cakes verslui patirtis
Daugiau nei 5 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

SNIEGUOLĖ MILKŪNIENĖ

Snieguolė yra aktyvi savanorė ir dažnai prisideda prie tradicinių renginių organizavimo, lėšų rinkimo ir
gerumo akcijų. Anksčiau buvo atsakinga už tradicinį menų būrelį. Snieguolė paruošė daug gražių dekoracijų bendruomenės renginiams.

Pasiekimai:

Tarptautiniai finansai, Klaipėdos verslo kolegija
Vaikų meninis ugdymas, Klaipėdos menų mokykla
Saugumo užtikrinimo kursai (angl. Safeguarding Course), Pirmosios pagalbos kursai (angl. First Aid Course), DBS
Daugiau nei 5 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

EGIDIJUS SAULIUS

Egidijus nuolat padeda bendruomenei Lietuvos Respublikos Ambasados JK konsulinėse misijose ir įvairiuose renginiuose. Jis yra didžiai vertinamas mūsų bendruomenės savanoris.

Pasiekimai:

Kūrybiniai anglų kalbos kursai ( angl. Creative Englsih Course, Faith Action)
3 lygio ESOL kursai, Boston English Academy
Daugiau nei 4 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

MARYTĖ KUBEKAITĖ

Marytė talkina įvairiuose bendruomenės renginiuose, prisideda prie gerumo akcijų
organizavimo. Ji padeda senyvo amžiaus ir vienišiems žmonėms, teikdama jiems patarimus ir svarbią
informaciją. Marytė yra svarbi mūsų bendruomenės narė.

Pasiekimai:

Kūrybiniai anglų kalbos kursai ( angl. Creative Englsih Course, Faith Action)
3 lygio ESOL kursai, Boston English Academy
Smulkaus verslo savininkė, profesionali kirpėja
Daugiau nei 4 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

BRIGITA ŠIDLAUSKIENĖ

Brigita prisideda organizuojant įvairius bendruomenės renginius, paramos rinkimo akcijas.
Padeda organizuoti maisto tiekimą renginiams bei skatina tautiečius prisijungti prie bendruomenės veiklos.
Brigita padeda senyvo amžiaus bendruomenės nariams, teikdama jiems patarimus ir svarbią informaciją.

Pasiekimai:

Vilniaus prekybos ir verslo mokykla
Teisės fakultetas, Mykolo Romerio Universitetas
Jaunojo teisininko akademija
MB ”BREGway” direktorė
Tarptautinio ir smulkaus, nepriklausomo verslo savininkė
Daugiau nei 3 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis

DAIVA LEIMONTAITĖ

Daiva yra mūsų bendruomenės fotografė, įamžinusi daugybę gražių mūsų bendruomenės renginių
akimirkų. Taip pat prisideda prie paramos rinkimo ir gerumo akcijų, padeda senyvo amžiaus žmonėms, aplankydama juos ir pagelbėdama jų buityje.

Pasiekimai:

Fotografijos menas ir dizainas (BTEX tęstinis diplomas), Bostono kolegija
Socialinė darbuotoja (Town and Country Care)
Laisvai samdoma fotografė
Daugiau nei 2 metai savanoriavimo Bostono lietuvių bendruomenėje patirtis