Lietuvių kalbos ir suvokimo kursai yra specialiai sukurti žmonėms, kurie siekia susipažinti plačiau su lietuvių kultūra ir kalba. Šie kursai tapo labai sėkmingi ir buvo pristatyti Bostono policijos darbuotojams bei kitoms vietos valdžios institucijoms.

Šio kurso metu pažinsite lietuvių kultūrą bei kultūrinius skirtumus tarp lietuvių ir britų, išmoksite lietuvių kalbos pagrindus. Kursų medžiaga ir trukmė gali būti pritaikyta prie jūsų organizacijos poreikių.

Jei Jūs ar Jūsų organizacija norėtų užsisakyti Lietuvių kalbos ir kultūros kursą, prašome susisiekti su Jūratė Matulionienė – ukjuma@yahoo.com

JŪRATĖ MATULIONIENĖ

Jūratė yra Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė, kuri įkūrė Bostono lituanistinę mokyklą 2011 metais. Jūrate taip pat yra Bostono English Academy įsteigėja ir direktorė. Ji yra atsakinga už bendruomenės grupės valdymą, projektų ir renginių koordinavimą, bendradarbiavimą su vietinėmis bendruomenėmis ir Lietuvos ambasada, Bostono rajono savivaldybe bei privačiais ir viešaisiais sektoriais. Jūratės lyderystė grįsta entuziasmu, asmeniniu pavyzdžiu, nenuilstančiu noru padėti žmonėms bei gebėjimu įkvėpti bendruomenės narius kilniems darbams ir iššūkiams.