Bostono lietuvių bendruomenės

Užsiimame kultūrine ir edukacine veikla, rengiame šventes, stovyklas, labdaros, sporto renginius vaikams ir suaugusiems. Esame įsteigę lituanistinę mokyklą, rengiame įvairius būrelius vaikams, lietuvių kalbos kursus užsieniečiams ir anglų kalbos kursus žmonėms, kurių anglų kalba nėra gimtoji.
Savo veiklas įgyvendiname bendradarbiaujame su kitomis vietinėmis saviveiklos grupėmis , verslais, profesinėmis institucijomis ir universitetais.

Mūsų kuruojamos edukacinės veiklos ir klubai vaikams ir suaugusiems:

Maloniai kviečiame prisijungti visus! Susisiekite su mumis, jei norite tapti mūsų bendruomenės nariu ar savanoriu, arba prisijungti prie mūsų veiklos.

Paremkite mus:

Boston Lithuanian Community
Banko filialo kodas (sort code): 77-72-01
Sąskaitos Nr. 63877560
Lloyds, Boston Branch