Reikia sertifikuotų vertimų? O gal Jums reikalingas vertėjas?

Sertifikuoti vertimai (medicininiai, teisiniai, gimimo ir mirties liudijimai, diplomai ir kt.) atliekami per 2-4 darbo dienas. Vertimai iš lietuvių į anglų k. / iš anglų į lietuvių k.

Susisiekite su mumis per Facebook – Jūratė Matulionienė

Prašome susiekti el. paštu – ukjuma@yahoo.com

JŪRATĖ MATULIONIENĖ

Jūratė yra Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė, kuri įkūrė Bostono lituanistinę mokyklą 2011 metais. Jūrate taip pat yra Bostono English Academy įsteigėja ir direktorė. Ji yra atsakinga už bendruomenės grupės valdymą, projektų ir renginių koordinavimą, bendradarbiavimą su vietinėmis bendruomenėmis ir Lietuvos ambasada, Bostono rajono savivaldybe bei privačiais ir viešaisiais sektoriais. Jūratės lyderystė grįsta entuziasmu, asmeniniu pavyzdžiu, nenuilstančiu noru padėti žmonėms bei gebėjimu įkvėpti bendruomenės narius kilniems darbams ir iššūkiams.